Privacy verklaring

Privacyverklaring dietistenpraktijk de Voedingsbasis

De Voedingsbasis gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVGDietisten).

Als je gebruik maakt van diensten van de Voedingsbasis dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

 

Waarom is dat nodig?

De Voedingsbasis heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

De Voedingsbasis bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Delen met anderen

De Voedingsbasis zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). De Voedingsbasis heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

De Voedingsbasis zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft De Voedingsbasis een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. De Voedingsbasis blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@devoedingsbasis.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

De Voedingsbasis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het (mailadres praktijk).

 

Analytische cookies
Cookies waarmee het gebruik van de website kan worden gemeten.

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, meet de Voedingsbasis met behulp van Google Analytics continu hoeveel bezoekers op haar website komen en welke onderdelen van de website het meest bekeken worden. Hiervoor gebruikt zij cookies.

Van de informatie die wij op deze wijze verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Dergelijke statistieken en overige rapportages kunnen wij niet tot individuele personen herleid worden.

Wij gebruiken cookies voor:

 

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door (naam praktijk) kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via info@devoedingsbasis.nl.

 

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

 

Online afspraak maken

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd? Bij de Voedingsbasis kunt u gemakkelijk en snel online een afspraak maken!

Afspraak maken
"Een dietist is een voedingdeskundige met uitgebreide kennis over alles wat met voeding en dieet heeft te maken."
Afspraak maken
Nederlandse Vereniging Di�tist
Dietistengroep amsterdam
KP
DCN
OLVG
Roha